handlowcy zdjecie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do       sprzedaży

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

 HAN. 01 Prowadzenie sprzedaży

 HAN.02 Prowadzenie działalności handlowej

 

 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe