Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie technik handlowiec oraz sprzedawca są bardzo satysfakcjonujące. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach teoretycznych oraz praktycznych.

 

Kwalifikacja A.18  - Prowadzenie sprzedaży

W roku 2023 egzamin zdało 100% uczniów

W roku 2021 egzamin zdało 96,3% uczniów (26 osób).

W roku 2020 r. egzamin zdało 100% uczniów technikum (32 osoby)  oraz 50% uczniów branżowej szkoły (1 os).

W roku 2018 r. egzamin zdało  100% uczniów.

W roku 2017 r. egzamin zdało  100% uczniów.

W roku 2016 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2015 r. egzamin zdało  100% uczniów.

 

Kwalifikacja A. 22  - Prowadzenie działalności handlowej

W roku 2023 89,3% uczniów

W roku 2021 egzamin zdało 100% uczniów (32 osoby).

W roku 2020 r. egzaminu nie było ponieważ nie było czwartej klasy.

W roku 2019 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2018 r. egzamin zdało 92,30% uczniów.

W roku 2017 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2016 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2015 r. egzamin zdało  86,96% uczniów (zdawało 13 osób)