Wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie technik handlowiec są bardzo satysfakcjonujące.                                                                                                                                            Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach. 

 

Kwalifikacja A.18  - Prowadzenie sprzedaży

W roku 2019 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2018 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2017 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2016 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2015 r. egzamin zdało  100% uczniów.

 

Kwalifikacja A. 22  - Prowadzenie działalności handlowej

W roku 2019 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2018 r. egzamin zdało 92,30% uczniów.

W roku 2017 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2016 r. egzamin zdało 100% uczniów.

W roku 2015 r. egzamin zdało  86,96% uczniów.