Podręczniki zawodowe do klasy III i IV

 

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW Z BRANŻY EKONOMICZNEJ

Autor: Halina szulce   WSIP

Marketing w działalności gospodarczej. Podręcznik do nauki zawodów z branży ekonomicznej-Szkoły ponadgimnazjalne

 

ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ. KWALIFIKACJA AU.25 PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC

Autor: Zofia Mielczarczyk   WSIP

Zarządzanie działalnością handlową. Kwalifikacja A.22.2. Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec-Szkoły ponadgimnazjalne   

Książka w przystępny sposób prezentuje informacje związane z działalnością firmy handlowej. Pozwala uczniom zdobyć umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych, zawierania umów oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. 

DOKUMENTACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK HANDLOWIEC

Autor: Zofia Mielczarczyk     WSIP

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa. Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec-Szkoły ponadgimnazjalne     

Książka w przystępny sposób prezentuje informacje związane z prowadzeniem rachunkowości handlowej. Pozwala uczniom zdobyć umiejętności ustalania wyniku finansowego różnymi metodami, sporządzania planów rzeczowych i finansowych oraz opracowywania planów finansowych.